Zmniejszenie zużycia energii z wykorzystaniem pianek poliuretanowych

Zmniejszenie zużycia energii z wykorzystaniem pianek poliuretanowych

Liczba ludności na świecie rośnie. Za niewiele ponad dekadę osiągnie 8 miliardów.

Jak zmniejszyć zużycie energii? Stawia to przed nami coraz to ambitniejsze wyzwania w zakresie dostarczania energii, co przy wyczerpywaniu się zasobów energetycznych jest trudniejsze z każdym rokiem. Koniecznością staje się oszczędzanie energii, czego podstawą jest eliminowanie jej marnotrawstwa. Narzędziem do uzyskania tego celu są ustawicznie rozwijane techniki izolacji oraz nowoczesne materiały izolacyjne. By nowy materiał izolacyjny stał się realnie wykorzystywaną opcją, musi spełniać szereg warunków. Konieczne jest, by zapewniał dobre właściwości termiczne przez długi okres czasu. Nie może Stanowic zagrożenia ani dla środowiska, ani tym bardziej dla ludzi. Jego wykorzystanie nie może być nazbyt trudne technicznie, a koszt użycia rozwiązania opartego o nowe materiały musi być uzasadniony ekonomicznie.

Wszystkie te warunki na dzień dzisiejszy spełniają pianki poliuretanowe. Pod pojęciem pianek poliuretanowych należy rozumieć szereg substancji tworzonych poprzez spienianie polimerów uretanowych. Klasyfikuje się je zazwyczaj w odniesieniu do wykorzystywanego środka spieniającego (fluorowęglowodory, dwutlenek węgla itp.) oraz rodzaj uzyskiwanych komórek. Każda gotowa pianka to wypełnione gazem komory stanowiące około 97% jej objętości i uretanowy szkielet odpowiedzialny za właściwości fizyczne pianki. Służącą do ocieplania budynków piane można wykonać bezpośrednio na placu budowy korzystając ze specjalnych płynów podawanych pod ciśnieniem lub kupując ją w postaci gotowych prefabrykatów do nałożenia niczym styropian. Współczynnik przewodzenia ciepła pianek zależy od gazu wypełniającego ich komórki, tempa mieszania się gazu pomiędzy komórkami oraz od wymiany gazowej na linii pianka-otoczenie. O tych cechach decyduje bezpośrednio technika tworzenia pianki. Jej chemiczne spienianie oferuje słabiej izolującą pianę, w której gazy stosunkowo łatwo się mieszają. Spienienie fizyczne także nie jest idealne, ale zwłaszcza jeśli połączy się je ze specjalnymi otulinami, daje dobre efekty.