Charakterystyka budynków inwentarskich

Charakterystyka budynków inwentarskich

budynek inwentarskiNajbardziej podstawowa definicja budynku inwentarskiego mówi o tym, że jest on przeznaczony dla zwierząt gospodarskich. Polska praktyka budowlana pozwala przy tym na mówienie o trzech podstawowych typach ich zabudowy.

Na pierwszy plan wysuwa się zabudowa pawilonowa, dla której charakterystyczne są pojedyncze budynki wolnostojące, które mogą tworzyć zarówno układ rzędowy, jak i pierścieniowy, gwiaździsty, a nawet wachlarzowy. Interesująca jest także zabudowa blokowa, dla niej bowiem charakterystyczne jest to, że obiekty o zróżnicowanym przeznaczeniu są powiązane przestrzennie tak, aby możliwe było tworzenie przez nie jednego zespołu funkcjonalnego. Jeszcze innym typem jest zabudowa monoblokowa, która charakteryzuje się tym, że cały pogram budynku został zlokalizowany w jednym jego typie o zwartej formie rzutu. Budując rozwiązania tego typu warto mieć na uwadze to, jaki gatunek zwierząt i kierunek produkcji będzie w nich wykonywany. Przyczynia się to do wykorzystywania różnych rozwiązań nie tylko technologicznych, ale i funkcjonalno-przestrzennych. W tym przypadku możemy mówić o budynkach dla bydła takich, jak choćby obory i jałowniki, budynkach dla trzody chlewnej takich, jak choćby chlewnie i odchowalnie prosiąt, a także o budynkach dla owiec, kur, kaczek, indyków oraz gęsi. Budynki różnią się między sobą na przynajmniej kilka sposobów, a jednym z nich jest jakość i charakterystyka panujących w nich warunków mikroklimatycznych. Dotyczy to zresztą nie tylko temperatury i wilgotności, ale także oświetlenia.